Aan het laden
ogenblik geduld

menu

expertises

Homeexpertisesfinanciële analyse en exploitatie
Homeexpertisesfinanciële analyse en exploitatie

Financiële analyse en exploitatie

Onze visie is "eerst rekenen dan tekenen".

Het is van het grootste belang dat er altijd inzicht wordt verschaft in waar de risico's, kansen en bedreigingen liggen. Op deze basis van dit inzicht kan worden bijgestuurd en wordt het ontwikkelrisico voor de opdrachtgever geminimaliseerd.

In verschillende stadia van het ontwikkelproces wordt een plan doorgerekend en getoetst aan de uitgangspunten. Van de eerste schets tot en met de nacalculatie bij oplevering. Op basis van deze berekeningen worden planningen en beslisschema’s gemaakt, budgeten vastgesteld en de liquiditeitsprognoses met de financieringsbehoefte bepaald. Deze instrumenten zijn de basis voor een goede projectopvolging sturing en verantwoording aan de opdrachtgevers.

Kortom "we houden de vinger aan de pols".

Wij hebben veel ervaring met het maken van:
Grondexploitaties (GREX)
Opstalexploitaties (OPEX)
Stichtingskosten berekening
Meerjarenbegrotingen
Residuele grondwaarde bepalingen