Aan het laden
ogenblik geduld

menu

expertises

Homeexpertisesvisie en schetsplannen
Homeexpertisesvisie en schetsplannen

Visie en schetsplannen

Om tot een haalbaar en verkoopbaar project te komen stellen wij in samenspraak een locatie visie op. Deze visie wordt gemaakt nadat er gedegen onderzoek is verricht. Zo veel mogelijk locatie afhankelijke aspecten en factoren worden geïnventariseerd. Kansen en bedreigingen worden in kaart gebracht. En natuurlijk wordt er extra aandacht besteed aan de plaatselijke marktsituatie. Als de inventarisatie is afgerond formuleren we een visie en ontwikkelen daarbij een aantal schetsplannen en varianten.
Deze visie en schetsplannen zijn de basis voor het maken van de haalbaarheidsanalyse.

In de vervolgstadia zullen deze schetsplannen steeds gedetailleerder worden uitgewerkt.

Bij het maken van de visie maken we gebruik van onze ervaringen en in- en externe kennisbank. Ook verrichten wij marktconsultaties, overleggen veel met stakeholders en externe deskundigen en de betrekken steeds vaker ook de uiteindelijk eindgebruikers bij het proces.

Wij benaderen deze fase zeer pragmatische.

Op basis van de onderliggende propositie en de eisen, de aanwezige kennis van de opdrachtgever stellen we in samenspraak een zo klein mogelijk projectteam samen. Het projectteam wordt samengesteld op basis van aanwezige kennis, kwaliteiten en persoonlijkheid. Indien noodzakelijk worden specialistische deskundigen ingeschakeld.